kazakistan tarihçesi
  Kazakların islamı
 

Kazakların İslamı

Kazaklar Müslüman'dır. Ancak bu noktada sorulması gereken bir soru vardır. Müslümanlık tamam da hangisi?
Bu sorunun karşılığını Kazakistan'daki en yetkili kişisinden alalım... Elbaşı yani Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'den... "Önemli On Yıl"
adlı kitabından:
"İslam, Kazakistan topraklarına Hanefilik mezhebi ve tasavvuf öğretisi temellerinde girmiştir.
Tasavvufun en önemli özelliklerinden biri manevi esnekliğidir. Bu esneklik İslam'ın kurallarının toplumun değerleriyle ve geleneklerle bağdaşmasını sağlar. Tasavvuf yoluyla İslam'ı kabul eden Kazaklar, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerindeki dini gerekler ile İslam öncesi gelenekleri eşzamanlı olarak bağdaştırabilmişlerdir. Böylece kendileri için yeni olan İslam'ı kabul ederken; ataları olan Türk göçebelerin manevi mirasını da reddetmemişlerdir.
İslam tasavvufu ile Türk geleneklerini bağdaştırarak Kazakistan'da dinin temellerini atan kişi türbesi Türkistan'da olan Hoca Ahmet Yesevi'dir.
Onun öncülüğünde İslam ile eski Türk dininin bağdaştırılması Kazak boyları ortamında ortaya çıkmıştır.
Bugün onun adı Kazak halkı için kutsaldır ve türbesi Türk halkları için ikinci Mekke sayılmaktadır. Dünya Kazaklarının ikinci kurultayını Kazak halkının dini belgisi olan Türkistan'da yapılması çok anlamlı olmuştur.
İslam'ın değişik yorumları her zaman Müslümanlığın gelişmesine ve yayılmasına hizmet etmiştir. Bunda Kur'an-ı Kerim'in kelamı ve ruhu açısından bir sakınca yoktur ve olamaz da..
Bu anlamda Kazakistan'da benimsenen İslam anlayışının ilerde geliştirilmesi ve din bilginlerimizce ülkemiz Müslümanlarının çağdaş
hayata uyum sağlaması için İslam mirasının yeniden anlaşılmasına yol açacaktır, diye düşünüyorum."
Değerli okuyucum, Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı'nın kitapları Türkiye Türkçesinde yayımlanmaktadır. Yeryüzünün bu önemli ülkesinin, çok önemli liderinin görüşleri dikkatle incelenmelidir, diyorum.
İslam'a karşı yöneltilen suçlama ve saldırılara karşı da Nursultan beyin uyarısı önemlidir. Diyor ki:
"'İslami tehdit' kavramının böylesine kolaylıkla kullanımı öylesine bir
boyuta varmıştır ki, artık İslam'dan kaynaklanan hayali bir tehditten değil, asıl İslam'ın savunulmasından bahsetmek çok daha doğru olacaktır.
Diğer dinlere yönelik hoşgörüsüzlüğün biçimlerinden birinin temelinde
dini köktencilik yatmaktadır. Burada şunu belirtmeliyim ki, köktencilik kavramı İslam'ın çarpıtılmasıyla ilintilidir; tıpkı Hıristiyanlığın veya Museviliğin çarpıtıldığı gibi.
Hatta köktencilik kelimesinin bugünkü anlamıyla ortaya çıkışının İslam'la hiçbir ilişkisi yoktur.
İlk defa 20 yy'nin. 20'li yıllarında Kalvenistler, Presviterianlar ve Babtistler gibi bazı Hıristiyan cemaatlerinin temsilcilerine köktenci deniyordu."

 
  Bugün 1 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=More Cool Stuff At POQbum.com

who's onlineCreate a Myspace LED Scroller